สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
>>Download Now<<

 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดทำ โครงการ  “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกแย้และ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกแย้...
 
 
     
 

งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

เทศกาลบุญเข้าพรรษา ของทุกปี

ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี 

     ตักบาตรดอกไม้หนึ่งเดียวในโลก เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ความชุ่มชื้น บนเชิงเขาสุวรรณบรรพต จรดเทือกเขาวงใกล้รอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นจุดเริ่มต้นความสวยงาม ของมวลหมู่พันธุ์ไม้ หลากสีสัน เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงวันเข้าพรรษาของทุกปี ดอกไม้ชนิดหนึ่ง จะบานสะพรั่งขาวนวลบริสุทธิ์ ท่ามกลางความเหลืองอร่ามปะปนสีม่วง แลดูสบายตาเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตและเทือกเขาวง ชาวบ้าน เรียกดอกไม้ชนิดนี้ ว่า “ ดอกเข้าพรรษา ” ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่าง พุทธศาสนิกชนเพื่อส่งพุทธบูชา ศรัทธา แก่พระพุทธองค์ผ่านประเพณีตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ของชาวพุทธจะถือเอาวันเข้าพรราของทุกปี (ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ) เป็นวัน ตักบาตรดอกไม้ โดยในตอนเช้าชาวพุทธทั้งผู้เฒ่า ผู้แก่ และหนุ่มสาวต่างก็จะพากันไปตักบาตรข้าวสุก แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยใจศรัทธ

     เมื่อกลับจากการทำบุญตักบาตรข้าวสุกแล้วบรรดาหนุ่มๆ สาวๆ ก็จะพากันออกไปเก็บดอกไม้ เพื่อเตรียมเอาไว้ใส่บาตร โดยเฉพาะดอกไม้ที่ออกไปเก็บนั้นก็จะต้องเป็น "ดอกเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง ต้นคล้ายๆ ต้นกระชาย หรือ ขมิ้น สูงประมาณ 1 คืบเศา ส่วนสีสันของ ดอกไม้เข้าพรรษานี้ บางต้นก็ผลิดอกสีเหลือง บางต้นก็สีขาว และบางต้นก็สีน้ำเงินม่วง ต้นดอกไม้เข้าพรรษานี้จะขึ้นตาม ไหล่เขาโพธิ์ลังกา หรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวงและ เขาพุใกล้ๆ กับพระพุทธบาทที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่ง สำหรับต้นดอกไม้ชนิดนี้ก็คือการผลิดอก ถ้ามิใช่ฤดูกาลเริ่มเข้าพรรษา เช่น หน้าร้อน หน้าหนาว อย่างนี้ ต้นเข้าพรรษา จะไม่ผลิดอกออกมาให้เห็น จนชาวบ้านขนานนามให้เป็นที่เหมาะสมว่า "ต้นเข้าพรรษา"

     ดอกไม้เข้าพรรษาที่ชาวพุทธออกไปเก็บนั้น ดอกสีเหลือง ดอกสีขาว ดูจะหาง่ายไม่ลำบากยากเย็นนัก แต่การเก็บดอกไม้เข้าพรรษาสีม่วงเขาถือกันว่าถ้าใครออกไปเก็บดอกไม้เข้าพรรษาสีม่วงมาใส่บาตรได้ คนนั้นจะได้รับบุญกุศลมามายกว่าการนำดอกไม้สีอื่นๆ มาใส่บาตร

     ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมาช้านาน พี่น้องประชาชนชาวพระพุทธบาท และใกล้เคียง จะถือเอาวันเข้าพรรรษาของทุกปีเป็นวันตักบาตรดอกไม้ และตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา จังหวัดสระบุรี ได้เพิ่มจำนวนวันตักบาตรดอกไม้ จาก 1 วัน เป็น 3 วัน มีพิธีตักบาตรดอกไม้วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า และรอบบ่าย ในวันแรกของการจัดงานเป็นพิธีบวงสรวงบุคคลหลายวัยด้วยกัน ดวงพระวิญญานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในอาณาบริเวณพระพุทธบาท ขบวนพยุหยาตราสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ขบวนรถบุปผชาติ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน วัฒนะธรรม และขบวนต่างๆ จะเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ไปตามถนนพหลโยธิน และเลี้ยวเข้าบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร โดยจะมีพิธีเปิดงานเสร็จแล้วจะเป็นพิธีตักบาตรดอกไม้ โดยดอกไม้ที่ใช้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นจะต้องเป็น "ดอกเข้าพรรษา"

     หลังจากที่พระภิษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนแล้ว จะนำดอกไม้ไปสักการะ "รอยพระพุทธบาท" พระเจดีย์จุฬามณี อันเป็นพระเจดีย์ที่บรรจะพระเขี้ยวแก้วจำลอง ของพระสัมมนาสัมพุทธเ้จ้า แล้วนำไปสักกการะพระเจดีย์มหาธาตุองค์ใหญ่ ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์องค์นี้ทรงเหมือนกับองค์พระธุาตพนม พนม เป็นการคารวะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในระหว่างที่พระภิกษุสงฆ์เดินลงจากพระมณฑปนั้น พุทธศาสนิกชนจะนำเอาน้ำสะอาดมาล้างเท้าพระำภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าน้ำที่ได้ชำระล้างเท้าให้พระภิกษุสงฆ์นั้นเสมือนหนึ่งได้ชำระบาปของตนด้วย

"ประเพณีตักบาตรดอกไม้" นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง เพราะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง และมีเพียงแห่งเดียวที่พระพุทธบาท นอกจากชาวพุทธศาสนิกชน จะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่กับการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ แล้วยังตื่นตาตื่นใจกับขบวนรถบุปผชาติ และการแสดงศิลปพื้นบ้านด้วย ที่ขาดเสียมิได้คือ ความงดงามของดอกเข้าพรรษาที่บานสะพรั่งทั่วทั้งวัดพระพุทธบาท ตั้งแต่เช้าตรู จนกระทั่งตะวันเคลื่อนคล้อยลอยลงต่ำ หลังมณฑปพระพุทธบาทแลลับทิวเขาสุวรรณบรรพตไป

กำหนดการ งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ตรงกับเดือน 8 (กรกฎาคม) ของทุกปี

วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอำเภอพระพุทธบาท จำนวน 6 แห่ง (ศาลเจ้าพ่อเขาตก, ศาลเสด็จปู่กุมภกรรณ, ศาลเจ้าแม่ศรีนวล, ศาลเจ้าหลวง, ศาลเจ้าพ่อดำดง, ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ) และพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี

วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 เวลา 16.30 น. พิธีเปิดงานตักบาตรดอกไม้ 
            - ชมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน, ขบวนเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี, ขบวนพยุหยาตรา, ชบวนเจ้าเมืองสระบุรี, ขบวนรถบุปฝาชาติ และขบวนวัฒนธรรม ผ่านกองอำนวยการฯ (บริเวณถนนทางเข้าด้านหน้าวัดฯ) ไปตามถนนสายคู่ เข้าสูบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
            - ประธานจำนำเทียนพรรษาพระราชทาน และทียนพรรษาจังหวัดสะรบุรี ไปประดิษฐาน ณ ที่กำหนด (บริเวณถนนหน้ามณฑป)
            - เริ่มพิธีตักบาตรดอกไม้
            - พระสงฆ์ลงจากมณฑป
            - พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา) เริ่มพิธีตักบาตรดอกไม้รอบแรก เวลา 10.00 น. เมื่อพระสงฆ์นำดอกไม้ขึ้นไปนมัสการรอยรพะพุทธบาทเรียบร้อย พระสงฆ์จะลงมาจากมณฑปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระและจะเริ่มพิธีตักบาตรดอกไม้ และพิธีล้างเท้าพระอีกครั้งในเวลา 15.00 น.

วันแรม 1ค่ำ เดือน 8 (วันเข้าพรรษา) เริ่มด้วยพิธีกวนเข้าวทิพย์เวลา 9.00 น. ส่วนพิธีตักบาตรดอกไม้และพิธีลางเท้าพระ เป็นเวลา 10.00 น. และเวลา 15.00 น.

  ในระหว่างการจัดงาน บริเวณภายในงานจะมีการแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแข่งขันกีฬา พร้อมจุดบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณทางเข้าวัดฯ ด้านประตูยักษ์

ดาวน์โหลดแผนผังการจัดงานภายในบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

     สำหรับพี่น้องชาวจีนทุกชนชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานตักบาตรดอกไม้ในปีนี้สามารถบูชา "เตี๊ยบ"พาสปอร์ตสุ่สวรรค์ ประทับวีซ่า ตราพระบาทไปแดนสรวง สนับสนุนความเชื่อของจีนว่า ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ "เตี๊ยบ" ได้ทุกวันที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และในช่วงประเพณีตักบาตรดอกไม้ปีนี้ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จะทำการเปิดพิพิธภัณฑ์อาวุธ และสิ่งของโบราณที่เชื่อกันว่าได้มาจากการทำสงครามในสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของวัดพระพุทธบาท ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งได้นำอาวุธและสิ่งของโบราณมารวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดฯ

รวมภาพงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ปีที่ผ่านมา

ประวัติเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนมัสการรอยพระพุทธบาท

เทศกาล/งานประเพณี จังหวัดสระบุรี

website วัดพระพุทธบาท


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกแย้ ชำระภาษีประจำปี 2560
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ โทรแจ้ง 1669
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงและลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาย้อมผ้าฟรี
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค
ประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์เวลาให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี ประจำปี พ.ศ.2559
แบบฟร์อมคำร้องต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์บริการขอติดตั้งประปาถาวร
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2559
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน "ออกเสียงประชามติ 2559"
ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ขัดข้องชั่วคราว
ประหยัดน้ำกันนะค่ะ ด้วยความห่วงใยจากท่านนายกพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ค่ะ
โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกแย้
test
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.