สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
>>Download Now<<

 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดทำ โครงการ  “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกแย้และ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกแย้...
 
 
     
 

5-6 มีนาคม 55 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสตรีสากลตำบลโคกแย้

กำหนดการ โครงการพัฒนาสตรีตำบลโคกแย้ เนื่องในวันสตรีสากลอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ณ ห้องประชุมตำบลโคกแย้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555

เวลา 08.3๐-09.00 น.   ลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เวลา 09.0๐-09.15 น.   นายกฤช บุญบรรดาลชัย รองนายก อบต.โคกแย้ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตน
                             ตรัยพร้อมกล่าวเปิดงานตามโครงการพัฒนาสตรีตำบลโคกแย้  
เวลา 09.15-10.00 น.  บรรยาย หัวข้อ สตรีในฐานะวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน 2012 โดย
                             นางจันทร์เพ็ญ เหมือนเพ็ชร์ วัฒนธรรมอำเภอหนองแค
เวลา 10.00-10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00-12.15 น.   บรรยาย หัวข้อ บทบาทสตรียุค 2012” 
                             โดย - สส.กัลยา  รุ่งวิจิตรชัย ส.ส. จังหวัดสระบุรี เขต 1   
                             เสวนา หัวข้อ ผู้หญิงแนวหน้าเป็นได้อย่างไร?” 
                             โดย - สจ.พิมพ์นรี  ตันศรีวรรัตน์ ส.อบจ.สระบุรี  เขตอำเภอหนองแค  
                            - นางฉวีวรรณ โรจนะ ประธานสตรีจังหวัดสระบุรี 
                            - นางสมบัติ ภู่ขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   
                            - นางเรียม แจ้งเจนศิลป์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหินกอง 
                            - นางผกาวรรณ ฉายากุล กำนันตำบลห้วยทราย  
                            - ตัวแทนอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอหนองแค    
เวลา 12.0๐-13.0๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น.  ร่วมชมการออกร้านของกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้ 
                            กิจกรรมภายในห้องประชุม
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555
เวลา 08.3๐-09.00 น.     ลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เวลา09.0๐-09.3๐ น.     นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
                              กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน
                              นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค
                              ประธานในพิธีกล่าว เปิดโครงการ สจ.พิมพ์นรี  ตันศรีวรรัตน์
                              กล่าวบทบาทหน้าที่ในการพัฒนากลุ่มสตรี     
เวลา 10.00-11.00 น.   นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค มอบเกียรติบัตรสตรี 
                             ผู้บำเพ็ญประโยชน์,สตรีดีเด่น 
เวลา 11.00-11.30 น.     มอบของที่ระลึกให้คนพิการ จำนวน 120 ชุด                 
เวลา 11.3๐-12.0๐ น.     ประธานในพิธีและคณะ เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงาน
เวลา 12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น.     คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆในงาน อาทิเช่น  
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 1 สาธิตการทำการบูร/พวงกุญแจ 
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 2 สาธิตการประดิษฐ์หมวกจากกล่องนม
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 7,13 สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ 
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 14 สาธิตการทำขนมคุกกี้  
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 15 สาธิตการทำดอกไม้จันทน์,งานจักสาน  
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 สาธิตการทำพรมเช็ดเท้า
                                -กลุ่มสตรีสาธิตการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ     
เวลา  ๑6.0๐-๑6.3๐ น.   สรุปโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ                                 -กล่าวปิดงาน    

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการร่วมสมัครทำงาน
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบตลาดเชิงคุณภาพ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) จำนวน 9 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
ข่าวประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหินกอง - โคกแย้ จังหวัดสระบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปี 2558
ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ปี 2556
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกแย้ทุกท่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556
ขอเชิญชวนร่วมโครงการถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา
ประชาสัมพันธ์ฉีดพ่นหมอกควัน
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปร่วมงานโครงการประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

หน้าที่ << 1 [2] 3 4 5 >>

 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.