องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมสภา อบต.โคกแย้ ในสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566


วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ในสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 เพื่อประชุมพิจารณาและหารือข้อราชการต่างๆ ตามสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11