องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 27 พ.ย. 2566 ]6
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" จากสำนักงาน ป.ป.ส. [ 23 พ.ย. 2566 ]3
3 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบภัยพิบัติ [ 22 พ.ย. 2566 ]7
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]7
5 ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]8
6 ประกาศ อบจ.สระบุรี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของ อบจ.สระบุรี [ 3 พ.ย. 2566 ]10
7 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินเอกชนในพื้นที่ตำบลโคกแย้ เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ แห่งใหม่ [ 20 ต.ค. 2566 ]19
8 ประกาศ อบจ.สระบุรี เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของอบจ.สระบุรี [ 11 ต.ค. 2566 ]15
9 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]12
10 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]11
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน [ 25 ก.ย. 2566 ]14
12 ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค โครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์แบบจานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]15
13 ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค [ 12 ก.ย. 2566 ]13
14 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) [ 4 ก.ย. 2566 ]11
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค การชำระค่าน้ำออนไลน์ [ 31 ส.ค. 2566 ]12
16 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี [ 24 ส.ค. 2566 ]15
17 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน [ 9 ส.ค. 2566 ]5
18 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 8 ส.ค. 2566 ]12
19 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2566 ]15
20 ประชาสัมพันธ์วิธีการแสดงใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มิ.ย. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5