องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 5 เม.ย. 2567 ]3
2 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง การแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) [ 28 มี.ค. 2567 ]4
3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ JN1 [ 12 มี.ค. 2567 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 8 ก.พ. 2567 ]21
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน-ITA-บุคคลภายนอก (EIT) [ 31 ม.ค. 2567 ]18
6 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]10
7 การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 22 ม.ค. 2567 ]37
8 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีจัดบริการรับส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาล [ 22 ม.ค. 2567 ]15
9 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ JN 1 [ 15 ม.ค. 2567 ]13
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 27 พ.ย. 2566 ]27
11 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" จากสำนักงาน ป.ป.ส. [ 23 พ.ย. 2566 ]16
12 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบภัยพิบัติ [ 22 พ.ย. 2566 ]18
13 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]21
14 ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]16
15 ประกาศ อบจ.สระบุรี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของ อบจ.สระบุรี [ 3 พ.ย. 2566 ]17
16 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินเอกชนในพื้นที่ตำบลโคกแย้ เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ แห่งใหม่ [ 20 ต.ค. 2566 ]43
17 ประกาศ อบจ.สระบุรี เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของอบจ.สระบุรี [ 11 ต.ค. 2566 ]31
18 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]21
19 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]17
20 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน [ 25 ก.ย. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6