องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบัญญัติอบต.โคกแย้ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ [ 22 พ.ค. 2566 ]11
2 ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล [ 10 พ.ค. 2566 ]11
3 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้ง หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 8 พ.ค. 2566 ]8
4 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]9
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 7 เม.ย. 2566 ]19
6 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 31 มี.ค. 2566 ]11
7 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]12
8 ขอเชิญชมโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง [ 21 มี.ค. 2566 ]23
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแกนนำสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 13 มี.ค. 2566 ]11
10 การรับฟ้งความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสระบุรี [ 10 มี.ค. 2566 ]16
11 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 7 มี.ค. 2566 ]21
12 การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง [ 1 มี.ค. 2566 ]12
13 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2566 ]11
14 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]14
15 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู็แทนราษฏรจังหวัดสระบุรี [ 10 ก.พ. 2566 ]13
16 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่เกิดจากจากเผาในที่โล่ง [ 10 ก.พ. 2566 ]9
17 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2566 ]16
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2566 ]12
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]14
20 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม(วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3