องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2566 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]0
3 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม(วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]8
4 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 18 ม.ค. 2566 ]7
5 คำสั่ง อบต.โคกแย้ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ม.ค. 2566 ]0
6 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]0
7 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]1
8 ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 3 ม.ค. 2566 ]5
9 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย "การอบรมเชิงปฎิบัติการ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยมือถือ" [ 28 พ.ย. 2565 ]13
10 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]10
11 ประกาศการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]18
12 แจ้งขอปรับลดแรงดันทำให้น้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล [ 17 พ.ย. 2565 ]24
13 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น [ 16 พ.ย. 2565 ]26
14 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน (ดีพร้อม) [ 15 พ.ย. 2565 ]28
15 ประชาสัมพันธ์การจัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดสระบุรี สายที่ 2596 สระบุรี - หนองแค [ 14 พ.ย. 2565 ]20
16 ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 7 พ.ย. 2565 ]18
17 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]20
18 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]35
19 ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง [ 31 ต.ค. 2565 ]26
20 ขยายระยะเวลาการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]31
 
หน้า 1|2