องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 3]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมร...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 2]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ออกดำเนิ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 0]
 
  การประชุมถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดุงานเพื่...[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 13]
 
  การประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ...[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 คร...[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 10]
 
  นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกอบต.โคกแย้ ลงพื้นท...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 7]
 
  เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ทำงานสาธารณประโยชน์ ซ่อ...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 6]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจับสัตว์เลื้...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 5]
 
  การประชุมสภา อบต.โคกแย้ ในสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประ...[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 4]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12