องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
  มอบหมายรองนายกอบต.โคกแย้ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 11]
 
  การประชุมประชาคมข้าว  ปีการผลิต 2566/67[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 13]
 
  ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตรในเข...[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 16]
 
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ,ประชุมพนักงาน อบต.โคกแ...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 12]
 
  ลงพื้นที่ตรวจดูการทำร่องระบายน้ำภายในเขตตำบลโคกแย้...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 15]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ในสมัยสามัญ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 33]
 
  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 11]
 
  ลงพื้นที่ตรวจดูการขุดลอกร่องระบายน้ำริมถนนสุวรรณศร...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 10]
 
  ต้อนรับคณะกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโ...[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 12]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกชมรมผู้ส...[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 8]
 
  การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือค...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 17]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17