องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประกาศ อบจ.สระบุรี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของ อบจ.สระบุรี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบจ.สระบุรี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของ อบจ.สระบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ