องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดุงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุมการถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการพิจารณากำหนดแผน เพื่อพัฒนาการเกษตรของตำบลโคกแย้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11