องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลโคกแย้


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มอบหมายรองนายกเขมจิรา เพ็งภาค และรองนายกสมพร เกตุสุวรรณ์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลโคกแย้ ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ตำบลโคกแย้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11