องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 15) การทำยาหม่องไพลสด


วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 15) การทำยาหม่องไพลสด ณ ศาลาประชาคม (ลานโพธิ์) หมู่ที่ 15 เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับครัวเรือน ชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพ ในการนี้ นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ,หมู่ที่ 15 และประชาชนหมู่ที่ 15 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

2024-07-16
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26