องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 15) การทำยาหม่องไพลสด


วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 15) การทำยาหม่องไพลสด ณ ศาลาประชาคม (ลานโพธิ์) หมู่ที่ 15 เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับครัวเรือน ชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพ ในการนี้ นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ,หมู่ที่ 15 และประชาชนหมู่ที่ 15 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11