องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ออกดำเนินการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หลังเขาพนมยงค์


วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ออกดำเนินการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หลังเขาพนมยงค์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านในพื้นทีตำบลโคกแย้

📸/ข้อมูล : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งเหตุ ☎️036-374046

สายด่วนนายก ☎️ 080 - 3542639

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11