องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการอาหารร้านค้าในเขตตำบลโคกแย้


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการอาหารร้านค้าในเขตตำบลโคกแย้ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร มีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร เฝ้าระวังด้านอาหาร ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยมีผู้ประกอบการอาหารร้านค้าเข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2023-12-06
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09