องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแย้ ประจำเดือนกันยายน 2566


วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแย้ ประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานการดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน ณ อาคารประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-12-06
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09