องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566


วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อประชุมพิจารณาญัตติเสนอต่อสภาฯ และประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ตามสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-12-06
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09