องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคในเด็กเล็ก


วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคในเด็กเล็ก เพื่ออบรมให้ความรู้ในการสวมหมวกกันน็อค ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์    โดยมีกองการศึกษาฯ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกแย้ เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 10

2023-12-06
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09