องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการคัดเลือกการปรับปรุงโดย พมจ.สระบุรีร่วมกับอบต.โคกแย้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566


วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  พร้อมด้วยรองนายกเขมจิรา  เพ็งภาค ,กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบบ้านคนพิการ,ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลัง

2024-02-20
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11