องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพิการตำบลโคกแย้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566   เวลา 09.30 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  กองสวัสดิการสังคม ได้ประชุมร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการตำบลโคกแย้          เรื่อง การจัดงานโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล 8 ธันวาคม 2566                                              ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-02-20
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11