องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 2,3,13,14 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ตามที่ได้รับแจ้งผ่านระบบ Traffy Fondue


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 2,3,13,14 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ตามที่ได้รับแจ้งผ่านระบบ Traffy Fondue ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมถนน ระบบไฟฟ้า ให้สว่าง สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในตำบลโคกแย้

#โคกแย้ยุคใหม่ ทำทันที #นายกหล่าน

📲 พบปัญหาแจ้งได้นิดเดียว Traffy Fondue หรือ สแกน QR Code ก็แชทแจ้งปัญหาได้เลย😊

📸/ข้อมูล กองช่าง

2024-02-20
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11