องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 10


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 🏫

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้

สัปดาห์ที่ 10 วิชาการออกกำลังเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแย้

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ หมู่ 15

🔹เวลา 13.00 น. นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ร่วมกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ชมภาพยนต์ ณ โรบินสัน สระบุรี

2024-02-20
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11