องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้


วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15

2024-02-20
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11