องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1


วันพฤหัสที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07