องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)


วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรตำบลโคกแย้ หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

โดยมีนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานเปิดงานและลั่นฆ้องชัย เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน และร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังและหว่านปอเทือง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 15

2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07