องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


พิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนโรงเรียนสูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนโรงเรียนสูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมีนายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ กล่าวรายงานการจัดพิธีประสาทปริญญาชีวิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมสูงอายุตำบโคกแย้ ผู้แทนภาคเอกชน และนักเรียนโรงเรียนสูงอายุตำบลโคกแย้ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ หมู่ 15

2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07