องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณหมู่ที่ 3


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลโคกแย้ ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณหมู่ที่ 3 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ตำบลโคกแย้

2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07