องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนมีการตัดไม้บนเขามาเผาถ่าน บริเวณใกล้กับมูลนิธิสุขาวดี หมู่ที่ 5


วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มอบหมายรองปลัดสุทธิพงษ์ ไพบูลย์ งานกฎหมาย กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนมีการตัดไม้บนเขามาเผาถ่าน บริเวณใกล้กับมูลนิธิสุขาวดี หมู่ที่ 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ศูนย์ป่าไม้สระบุรี กอ.รมน.จ.สระบุรีฯ ฝ่ายปกครอง ตำรวจอ.หนองแค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07