องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567


วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และหารือข้อราชการต่างๆ ตามสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

 

 

 

 

 

 

2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07