องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความรู้ # คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

นางสาวเปรมยุดา  บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในการนี้ ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสจ.พิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

 

2023-03-28
2023-03-28
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-20
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-07
2023-02-27
2023-02-27