องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11) การทำน้ำสมุนไพร 23 มกราคม 2566


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11) การทำน้ำสมุนไพรเพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับครัวเรือน ชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพ ในการนี้ นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. โคกแย้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11

2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07