องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11) การทำน้ำสมุนไพร 23 มกราคม 2566


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11) การทำน้ำสมุนไพรเพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับครัวเรือน ชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพ ในการนี้ นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. โคกแย้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11

2023-02-07
2023-02-06
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-26
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-14
2023-01-11