องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 20 มกราคม 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นำทีมโดย นางบุณย์วรางค์ สุขโรจน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07