องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ประจำปี 2566


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ระหว่างวันที่ 27,30-31 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ อพมก.ตำบลโคกแย้ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2023-03-28
2023-03-28
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-20
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-07
2023-02-27
2023-02-27