องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 และบริเวณที่ทำการ อบต.โคกแย้ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นทีตำบลโคกแย้

2023-03-28
2023-03-28
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-20
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-07
2023-02-27
2023-02-27