องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ.2565
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 5 ก.ย. 2565 ]9
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]10
3 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]26
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]38
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]21
6 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]27
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]8
8 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]20
9 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]22
10 ประกาศ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 พ.ค. 2565 ]23
11 รายงานการประชุมสภา อบต. โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]20
12 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 12 พ.ค. 2565 ]21
13 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]24
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]23
15 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 28 เม.ย. 2565 ]20
16 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ พ.ศ 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]20
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]19
18 รายงานการประชุมสภา อบต. โคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]21
19 รายงานการประชุมสภา อบต. โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]20
20 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]19
 
หน้า 1|2