องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]8
2 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง การแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]11
3 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]9
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]22
5 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนก.ค. 66 - ก.ย.66) [ 5 ต.ค. 2566 ]11
6 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
7 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]24
8 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนเม.ย.66 - มิ.ย.66) [ 5 ก.ค. 2566 ]19
9 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]28
10 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]28
11 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]36
12 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 มี.ค. 2566 ]24
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]27
14 การแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]34
15 ประกาศรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]55
16 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]45
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]50