องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยะรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
2 ข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยะรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 [ 28 ธ.ค. 2565 ]0
3 หลักจริยธรรมคุณธรรม [ 27 ธ.ค. 2565 ]0
4 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขอบ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]24
5 คู่มือ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 30 มี.ค. 2565 ]22
6 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]37
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.พ. 2565 ]25
8 ประกาศ ประมวลจริยธรรม [ 10 ก.พ. 2565 ]31
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 10 ก.พ. 2565 ]32
10 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานฯ [ 30 ก.ย. 2564 ]31
11 ประกาศ เจตนารมณ์ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 30 มี.ค. 2564 ]18
12 แผนพัฒนาบุคลากร-ปีงบประมาณ-2564-2566 [ 10 ก.พ. 2564 ]32
13 แผนพัฒนาบุคลากร-ปีงบประมาณ-2564-2566 [ 22 ม.ค. 2564 ]36
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]37