องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พนักงาน [ 3 ก.พ. 2566 ]1
2 ข้อ3. การพัฒนาบุคลากร [ 30 ต.ค. 2564 ]30
3 ข้อ5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 มี.ค. 2564 ]46
4 ข้อ 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 19 ก.พ. 2564 ]24
5 ข้อ4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 16 ก.พ. 2564 ]43
6 ข้อ2. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง [ 4 มิ.ย. 2563 ]35