องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง