องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช) หมู่ที่ 14

    รายละเอียดข่าว

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช) หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 236 เมตร และลงลูกรังปรับเกลี่ยหลังท่อหนา เฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช) หมู่ที่ 14
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ