องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ