องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

หากผู็เสียภาษีรายใดตรวจสอบรายการแล้ว เห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 036-374047-8 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ