องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร ถึงศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,580.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,480.00 ตารางเมตร ตามแ [ 28 พ.ย. 2566 ]3
2 (ร่าง)ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร ถึงศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,580.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,480.00 ตารางเมต [ 17 พ.ย. 2566 ]11
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร - ศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6 [ 17 พ.ย. 2566 ]9
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่ (บริเวณห้องเช่านายหาญถึงวัดบ่อน้ำเค็ม) หมู่ที่ 14 [ 14 พ.ย. 2566 ]6
5 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร - ศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6) [ 13 พ.ย. 2566 ]7
6 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณซอยกลุ่มบ้านนางรัญดร กุนแก้ว หมู่ที่ 10) [ 12 ต.ค. 2566 ]22
7 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการติดตัั้งโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนางจันทร์โสม ถึงบ้านพันเอกธนากร เข็มทอง หมู่ที่ 10) [ 12 ต.ค. 2566 ]16
8 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรบริเวณต่อจากรางระบายน้ำถึงถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 1 [ 12 ต.ค. 2566 ]16
9 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านนายไพบูลย์ เนื้อทอง ถึงบ้านนายเกษม หมู่ที่ 12) [ 12 ต.ค. 2566 ]12
10 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน [ 10 ต.ค. 2566 ]14
11 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องระบายน้ำ (บริเวณตั้งแต่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ไปทางวัดราษฏร์สามัคคี) หมู่ที่ 8 [ 10 ต.ค. 2566 ]13
12 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน [ 27 ก.ย. 2566 ]14
13 ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง(TOR) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 21 ก.ย. 2566 ]9
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบบก.06) [ 21 ก.ย. 2566 ]10
15 (ร่าง) ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน [ 21 ก.ย. 2566 ]15
16 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองหนองแร่ (ม.7,9,10,11,12,13) [ 18 ก.ย. 2566 ]9
17 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]11
18 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางกรองแก้ว หลำโสภา (หมู่ที่ 6) [ 11 ก.ย. 2566 ]17
19 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นข้างบ่อน้ำ อบต.โคกแย้ หมู่ที่ 7 [ 11 ก.ย. 2566 ]17
20 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำโดมพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (พื้นที่หมู่ 15) [ 4 ก.ย. 2566 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9