องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านบุ-ห้วยทราย(อพาร์ทเมนท์เอเจ)(หมู่่ที่ 1) [ 1 ก.พ. 2566 ]5
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]6
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค. 65 - ธ.ค.65 [ 5 ม.ค. 2566 ]1
4 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]9
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช) หมู่ที่ 14 [ 18 พ.ย. 2565 ]9
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช) หมู่ที่ 14 [ 7 พ.ย. 2565 ]23
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกระจายเสียงชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ(พร้อมติดตั้ง)จำนวน 1 เครื่อง [ 7 พ.ย. 2565 ]28
8 ผลการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 พ.ย. 2565 ]20
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก01 [ 1 พ.ย. 2565 ]18
10 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช) หมู่ที่ 14 [ 1 พ.ย. 2565 ]18
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]16
12 ประกวดราคาซื้อระบบกระจายเสียงชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง [ 18 ต.ค. 2565 ]33
13 ขอบเขตของงานจัดซื้อระบบกระจายเสียงชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ(พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครือง [ 10 ต.ค. 2565 ]42
14 แบบ บก.06 และแบบพร้อมรายละเอียด 20 จุด [ 10 ต.ค. 2565 ]41
15 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกระจายเสียงชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง [ 10 ต.ค. 2565 ]32
16 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช) หมู่ที่ 14 [ 7 ต.ค. 2565 ]39
17 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]26
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]30
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 6 ต.ค. 2565 ]24
20 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุช) หมู่ที่ 14 [ 30 ส.ค. 2565 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5