องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(ไครมาส) ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) [ 4 ม.ค. 2566 ]0
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2566) [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนกรกฎาคม 2564-เดือนกันยายน 2564) [ 13 ธ.ค. 2565 ]21
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 19 ต.ค. 2565 ]23
5 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนรายไตรมาสที่1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]26
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือน ต.ค.2564-ธ.ค.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]25
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนมกราคม 2564-เดือนมีนาคม 2564) [ 4 ส.ค. 2564 ]25
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน 2564-เดือนมิถุนายน 2564) [ 9 ก.ค. 2564 ]26
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนมกราคม 2564-เดือนมีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]24
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563) [ 8 ม.ค. 2564 ]18