องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]29
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.พ. 2565 ]20
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 10 ก.พ. 2565 ]23
4 ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ [ 30 ต.ค. 2564 ]21
5 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ2564-2565 [ 3 ก.ย. 2564 ]37
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]20
7 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานฯ [ 2 เม.ย. 2563 ]20